ONDREJKOVIČ, P., MAJERČÍKOVÁ, J. : Vysvetlenie, porozumenie, interpretácia v spoločenskovednom výskume [Explanation, Understanding, Interpretation in Social Scientific Research]