Strouhal, M. Teorie výchovy: k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny [Theory of Education: On selected problems and prospects of one educational discipline]