Vybrané pedagogicko-psychologické problémy a informace škol pro opatrovnická řízení