Rámcové a školní vzdělávací programy v kontextu vzdělávacích a výchovných priorit středního odborného školství