Boloňský proces a jeho reflexe v přípravném vzdělávání učitelů