Korešpondencie dobových pedagogických antropologií a spösobov zobrazovania dieťaťa