Poznámka oborového didaktika ke dvěma kritickým zmínkám o rámcových vzdělávacích programech