Elektronicke dotazovaní jako účinná technika v současném pedagogickém výzkumu?