Vzdělávání romských dětí v ČR se zaměřením na přípravné třídy a romské pedagogické asistenty