Několik (úvodních) poznámek k textu Radomíra Choděry