Psychická odolnost středoškoláků měřená dotazníkem SOC