Reakcia k úvodníku S. Štecha – „Křivá huba, nebo křivé zrcadlo?“ Alebo sú budúci učitelia „stratenou generáciou“?