„Sokratovský rozhovor“ jako specifická forma semináře (pohled účastníka)