Transformace kurikula v rámci projektu PHARE “Reforma odborného vzdělávání”