Školy s různou kvalitou sociálních podmínek ke školní práci a psychologické indikátory stresu u žáků