KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds).: Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání [Diversity and Differentiation in Basic Education]