ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R., ŠALAMOUNOVÁ, Z.: Komunikace ve školní třídě [Communication in the School Class]