Úlohy vysokých škôl a vysokoškolskej pedagogiky v súčasnosti