Příprava mladé generace pro život a práci v rozvinuté socialistické společnosti