Metodologické problémy formování komunistického světového názoru žáků