Transformace historických poznatků do vzdělávacích obsahů