K problematice rozmísťování žáků do středních škol v novém pojetí naší výchovně vzdělávací soustavy