K poznání struktury a funkce didaktického systému (na příkladu chemie)