Organizace výchovy učňů a přestavba obsahu jejich vzdělání