K teórii osnovania učiva odborných náuk na strednej škole pre pracujúcich