Závěry z tříletého výzkumu občanské výchovy v 6. – 9. ročníku základní devítileté školy