Některé závěry ze zkušeností žákovský výrobních brigád v SSSR