Zkušenosti učitelů lipecké oblasti SSSR s novým řízením vyučovacích hodin