Příspěvek k filosofické problematice teorie výchovy