O významu matematické teorie her a programování pro psychologickou analýzu učení