Karel Liebknecht jako vychovatel a představitel pokrokové školské politiky