Současný stav, výsledky a problémy letních pionýrských táborů