K problematice výzkumných metod v pedagogické psychologii