Obecné rysy anglického všeobecně vzdělávacího školství