K současným otázkám kulturní revoluce, výchovy a školství u nás