Spolupráca českých a slovenských pedagógov pri tvorbe a prebojúvaní zákona o jednotnej škole