Přestavba školy v současné etapě budování socialismu