Úkoly jednotné školy všeobecně vzdělávací a její poslání v období budování socialismu