K novému vydání Diesterwegovy rukověti vzdělání pro německé učitele