Problematika a methody výzkumu ve školní hygieně s hlediska pedagogického