KASPEROVÁ, D. Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín [The Upbringing and Education of Jewish Children in the Terezín Ghetto]