Zasedání vědecké rady výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského