Vesnický učitel – významný činitel v budování socialismu na vesnici