J. A. Komenský – bojovník za spravedlivější uspořádání světa