K úloze učitelovy osobnosti ve výchově žáků k uvědomělé ukázněnosti