Stav a úkoly některých zařízení mimotřídní a mimoškolní výchovy