Za další rozvoj Mičurinského hnutia na našich školách podla sovietskeho vzoru