Zpráva z mezinárodní konference, Univerzita Maribor, 10.–13. října 2012