Vedeni jednotnou vůlí, zasvětíme všechny své síly výchově nového člověka