V. I. Lenin – velký učitel pracujících celého světa